Skog och Ungdom

Inbjudan till 100 års jubileum i Erkheikki Folkets hus

INBJUDAN
TILL
100ÅRS JUBILEUM

Lördag 16 juni i Erkheikki Folkets Hus

Enligt bifogat program

Anmälan om närvaro som gäst, talare och till middag:
Tord Eklund [email protected]
Valfrid Palo [email protected]

Program 100 års