Skog och Ungdom

Förbundsstämma

FÖRBUNDSDAG OCH STÄMMA 2023!
10-11 juni i Katrineholm

 

Här kommer inbjudan och kallelse till 2023 års förbundsstämma.

I samband med stämman hålls en förbundsdag.

Inbjudan och material kommer upp på hemsidan inom kort.

 


Förbundets valberedning

Olle Melander, 073- 030 54 52 [email protected]

Elsa Lönnebo, 073- 078 26 40 [email protected]
Camilla Siegers, 076- 858 04 81 [email protected]

 

 

 

OMBUD utses på distriktsstämma. Ett ombud jämte suppleant för det första 100-talet medlemmar och därefter ett ombud jämte suppleant för varje påbörjat 300-tal medlemmar beräknat på föregående års medlemsantal.

Om distrikt saknas kan avdelningar utse ombud med samma antal som ett distrikt skulle ha i området.

MOTIONER: och ärenden som distrikt eller avdelning vill ta upp på förbundsstämman ska anmälas till förbundsstyrelsen senast två månader innan stämman.

ANMÄLAN: av distrikt eller avdelning valda ombud anmäls (med namn och adress) till förbundskanliet. Stämmombuden står själva för resekostnader i samband med stämman om annat ej meddelats.

Ytterligare information liksom kallelse/inbjudan kommer att sändas per post och aviseras via Ungskog.

STÄMMOHANDLINGAR: sänds till anmälda ombud.
Förutom sedvanliga stämmohandlingar delas Hedersyxan ut till ÅRSBÄSTA SKOG OCH UNGDOM:ARE ut, liksom certifikat A i kolning, ev. stipendium ur Nils W Fröjds Stipendiefond, förtjänsttecken, årets kolkrok samt hedersutnämnanden.

Lämna ett svar