Skog och Ungdom

Förbundsstämma

FÖRBUNDSDAG OCH STÄMMA 2024!
15-16 juni Skellefteå

Här kommer inbjudan och kallelse till 2024 års förbundsstämma! 

I år ses vi i vackra Skellefteå och under lördagen har vi gemensam aktivitet vid Svansele Vildmarkcenter. 

Deltagande med resa, boende och mat är gratis för deltagare, förutsatt att man är med båda dagarna. 

Nedan hittar du mer information om dagarna och hur du anmäler dig. 

Inbjudan och mer information 

Har du frågor? Hör av dig till oss! 

[email protected] 


Förbundets valberedning

Olle Melander, 073- 030 54 52 [email protected]

Elsa Lönnebo, 073- 078 26 40 [email protected]

OMBUD utses på distriktsstämma. Ett ombud jämte suppleant för det första 100-talet medlemmar och därefter ett ombud jämte suppleant för varje påbörjat 300-tal medlemmar beräknat på föregående års medlemsantal.

Om distrikt saknas kan avdelningar utse ombud med samma antal som ett distrikt skulle ha i området.

MOTIONER: och ärenden som distrikt eller avdelning vill ta upp på förbundsstämman ska anmälas till förbundsstyrelsen senast två månader innan stämman.

ANMÄLAN: av distrikt eller avdelning valda ombud anmäls (med namn och adress) till förbundskanliet. Stämmombuden står själva för resekostnader i samband med stämman om annat ej meddelats.

Ytterligare information liksom kallelse/inbjudan kommer att sändas per post och aviseras via Ungskog.

STÄMMOHANDLINGAR: sänds till anmälda ombud.
Förutom sedvanliga stämmohandlingar delas Hedersyxan ut till ÅRSBÄSTA SKOG OCH UNGDOM:ARE ut, liksom certifikat A i kolning, ev. stipendium ur Nils W Fröjds Stipendiefond, förtjänsttecken, årets kolkrok samt hedersutnämnanden.

Lämna ett svar