Skog och Ungdom

Info om GDPR

Förbundet har skapat en förenklad PDF om information om nya dataskyddsförordningen (GDPR) och vad den nya lagen innebär i din avdelning.

GDPR Förbundet Skog och Ungdom

Syftet är att stärka skyddet för (levande) fysiska personer avseende behandling av deras
personuppgifter. Mycket påminner om tidigare PUL men i några väsentliga delar är kraven högre, och undantag som fanns i PUL för “ostrukturerad data” (missbruksregeln) gäller inte längre. Med ostrukturerad data menas bland annat löpande text, enklare listor, bilder och filmer, protokoll och e-post.

Både lokalavdelningen och förbundet nationellt måste definiera tydligare varför och hur vi hanterar personuppgifter. Vi får inte hantera (samla in, lagra, eller publicera) uppgifter som inte behövs för eller inte är relevanta för verksamheten.
Det måste vara tydligt för den person vi behandlar uppgifter om; att vi gör det, vilka uppgifter vi
behandlar, varför samt vilka rättigheter personen har gentemot oss som hanterar uppgifterna.

  •  Samla inte in fler personuppgifter än nödvändigt och enbart för ett visst, i förväg bestämt,
    ändamål.
  • Spara inte uppgifter längre än nödvändigt.
  • Skydda de personuppgifter ni hanterar i föreningen.

 

Lämna ett svar