Skog och Ungdom

Till minne- Sten Helgersson

En av Förbundet Skog och Ungdoms ”grundare” har gått ur tiden. Sten Helgesson dog den 26 april 2020.
Sten föddes och växte upp i Högsby-trakten, Småland. När han fick möjlighet ägnade han sig åt den Scout-avdelning som fanns.

Under åren 1956-1964 var han anställd av JUF/4H som instruktör i Orsa och Älvdalens sock-
nar. Under 1959 föreslogs en omorganisation av 4H. Förslaget var att 4H skulle bli riksförbund och FSU ett specialförbund för handhavande av skogs-, vilt-, fiske- och naturvård, JUF ett specialförbund för jordbruksfackliga frågor och FHU (Förbundet Hem och Ungdom) för hushållsfacklig verksamhet.

Samma år som Sten anställdes som förbundssekreterare för FSU, 1984, utlokaliserades det gemensamma kansliet till Katrineholm och Sten blev Sörmlänning.

SM i skog – såklart var Sten en av dem som arbetade för och genomförde den första tävling en 1982.

Stor del av hans liv handlade om Skog och Ungdom. Även mot slutet var det många samtal i detta ämne.

Sten själv skrev en gång ”Jag har alltid sett Skog och Ungdom som möjligheternas ungdomsorganisation. Skogen och Ungdomen är ju våra två största resurser i detta land.”

Sten gick i pension 1997 och i hans namn instiftades ”Stens kolarfond” inom förbundet.

Sten begravs den 29 maj i kretsen av de närmaste.
Tänk gärna på Stens Kolarfond, Bg 167-0132/Förbundet Skog och Ungdom.

Till minne – Sten Helgesson

Lämna ett svar