Skog och Ungdom

Allemansrätten

Allemansrätten är mycket betydelsefull för Skog och Ungdoms verksamhet. Den ger oss möjlighet att kunna bedriva organiserat friluftsliv och genom vår verksamhet ge ett ökat intresse för skogen bland våra medlemmar.
Med ett ökat intresse för skogen, ska vi vara där och ge en djupare förståelse  och kunskap kring allemansrätten samt om natur- och djurlivet.

Vi vill att alla barn och ungdomar i olika målgrupper ska få möjlighet till en god kontakt med naturen. Mer vistelse i naturen ger en bättre folkhälsa.
Vi är övertygade att unga, som i samspel med sig själva får uppleva natur- och djurlivet, ökar sin förståelse och lättare värnar om allemansrätten.

Att få kunskap om allemansrätten är ett stående innehåll i våra ledarutbildningar och skolverksamheter.
Vi är varje år med som deltagare på Naturvårdsverkets Tankesmedja och liknande arrangemang,  för att uppdatera och hålla oss informerade inom frågor som berör natur och allemansrätt.
Allemansrätten genomsyrar hela organisationen och all verksamhet.

Hur vi jobbar med att främja och stärka allemansrätten
  • Skogsdagar är bokningsbara lektioner ute.  Där vi håller olika stationer med syfte att öka kunskapen hos barn med natur- och djurvård samt om allemansrätten. Utbudet av skogsdagarna varierar mellan avdelningarna. Skogsdagarna är praktiska för att aktivera eleverna.
  • Naturtolvan är ett häfte som innehåller 12 arbetsblad om växter, djur, allemansrätten mm. Ett arbetsmaterial framställt främst till skolor och föreningar.
  • Naturborgarmärket får du köpa om du klarar ett prov på 25 frågor med frågor kring miljö, djur, allemansrätt och naturen.
  • Planta- till Planka är för mellanstadiet, där eleverna får följa en skogs skötsel med plantering, röjning, gallring, slutavverkning och en slutprodukt. Deltagarna får lära känna allemansrätten.
  • SM i skog är en praktisk och teoretisk tävling som återkommer varje år med syfte att stimulera de som jobbar i skogen samt att öka kunskapen om skog och skogsskötsel. I samband med SM i skog går SM i stocksågning.
  • Ledarutbildningar hålls för nya ledare där vi varvar praktiska metoder och föreläsningar med reflektion. Kunskap om allemansrätt, ledarskap och kunskap om organisationen är det viktigaste under utbildningen.

Folder om allemansrätten och Skog och Ungdom
Söker du mera material kring allemansrätten så finns det mera här: Material om allemansrätt

allemansrätten

Lämna ett svar