Skog och Ungdom

Skolverksamhet

 Skolverksamhet

– med Skog och Ungdom!

 Skog och Ungdom medverkar på flera sätt med information, aktiviteter och kunskaper om skog och natur i skolorna.

Skogsdagen genomförs i samarbete med funktionärer från Skog och Ungdom, lärare och om möjligt föräldrar. Vid vissa skogsdagar (t.ex. från planta till planka) medverkar “experter” från skogsföretag och olika organisationer.

Målsättningen är att verksamheten ska vara permanent och ske i samarbete mellan skola och Skog och Ungdom-avdelning.

Skogsdagar
Skog och Ungdoms lokalavdelningar och distrikt hjälper gärna till med arrangemang av skogs- och naturdagar på er skola. Intresserade? Kontakta vårt förbundskansli så kan vi lotsa dig vidare till din lokala kontakt.

Skogsdagen anpassas efter skolans önskemål och kan exempelvis vara uppdelad i ett antal stationer (två till sju brukar vara lagom). Antalet deltagare per station bör inte överstiga 8-10 st.

Alternativt kan man nöja sig med ett tema för skogsdagen och göra aktiviteter utifrån detta. Särskild vikt läggs på praktiska moment så att barnen aktiveras i skogen.

Exempel på stationer:

Svampar och bär

Naturlekar

Orientering

Naturstig

Blåsrör

Jakt/viltvård

Lajv

Naturpedagogik

Göra upp eld

Bygga fågelholk

Allemansrätt

Kolmila

Geocaching

Fåglar

Kanot- och badvett

Äventyrspedagogik

Utomhuspedagogik

Yxkastning

Närnatur

Skogsbruk

Mäta träd

Samarbetsövningar

Fiske

Friluftsteknik

Djurkunskap

Friluftsmat

Skogskunskap

Naturkännedom

Lämna ett svar