Skog och Ungdom

Styrelsen

Förbundsstyrelsens sammansättning 2015-2016

 

Ordförande
Hans-Olof Hansson, Dingle

1:e vice Ordförande
Per Carlsson, Katrineholm

2:e vice Ordförande
Matilda Holmström, Södertälje

Ledamöter
Nathalie Petersson, Västerås
Hampus Valfridsson, Katrineholm
Ingvar Andersson, Kårberg
Tord Eklund, Kåbdalis
Hampus Valfridsson, Katrineholm

Suppleanter
Fredrik Andersson, Trollhättan
Karolin Gustafsson, Katrineholm

SUT-representant

Revisorer
Björn Johansson, Linghem
Sven- Arne Pettersson, Katrineholm
Gunnar Johansen, Katrineholm

Revisorsuppleant
Christer Gustavsson, Katrineholm
Claes- Göran Eriksson, Katrineholm
Lars- Åke Svensk, Katrineholm

Valberedning (sammank.): Lena Ström, Katrneholm
Hedersledamot: Sten Helgesson, Katrineholm