Skog och Ungdom

Styrelsen

Förbundsstyrelsens sammansättning 2016-2017

 

Ordförande
Hans-Olof Hansson, Dingle

1:e vice Ordförande
Matilda Holmström, Botkyrka

2:e vice Ordförande
Per Carlsson, Katrineholm

Ledamöter
Nathalie Petersson, Västerås
Hampus Valfridsson, Oslo
Ingvar Andersson, Kårberg
Tord Eklund, Kåbdalis

Suppleanter
Fredrik Andersson, Trollhättan
Karolin Gustafsson, Katrineholm
Jimmy Lård, Björkvik
Olle Melander, Stockholm

SUT-representant

Revisorer
Björn Johansson, Linghem
Sven- Arne Pettersson, Katrineholm
Gunnar Johansen, Katrineholm

Revisorsuppleant
Christer Gustavsson, Katrineholm
Erik Johansson, Katrineholm
Lars- Åke Svensk, Katrineholm

Valberedning (sammank.): Lena Ström, Katrneholm
Hedersledamot: Sten Helgesson, Katrineholm

Kontaktuppgifter styrelse och anställda