Skog och Ungdom

Styrelsen

Förbundsstyrelsens sammansättning 2019-2020

Ordförande
Matilda Holmström
[email protected]

1:e vice Ordförande
Per Carlsson

2:e vice Ordförande
Hampus Valfridsson

Ledamöter
Elin Sotkasiira
Teodor Arenäs
Ingvar Andersson, Kårberg
Tord Eklund, Kåbdalis

Suppleanter
Nathalie Petersson
Victor Blixth
Joakim Widerström

SUT-representant

Revisorer
Björn Johansson, Linghem
Sven- Arne Pettersson, Katrineholm
Gunnar Johansen, Katrineholm

Revisorsuppleant
Christer Gustavsson, Katrineholm
Erik Johansson, Katrineholm
Pernilla Östling, Katrineholm

Valberedning

Hans- Olof Hansson
Jimmy Lård
Fredrik Olesen
Lennart Hålsjö (adjungerad)

Hedersledamot: Sten Helgesson, Katrineholm

Styrelse och personallista med kontaktuppgifter