Skog och Ungdom

Styrelsen

Förbundsstyrelsens sammansättning 2018-2019

Ordförande
Hans-Olof Hansson, Dingle
[email protected]

1:e vice Ordförande
Matilda Holmström, Botkyrka

2:e vice Ordförande
Per Carlsson, Katrineholm

Ledamöter
Nathalie Petersson, Västerås
Hampus Valfridsson, Oslo
Ingvar Andersson, Kårberg
Tord Eklund, Kåbdalis

Suppleanter
Fredrik Andersson, Trollhättan
Karolin Gustafsson, Katrineholm
Theodor Arenäs, Mölndal

SUT-representant

Revisorer
Björn Johansson, Linghem
Sven- Arne Pettersson, Katrineholm
Gunnar Johansen, Katrineholm

Revisorsuppleant
Christer Gustavsson, Katrineholm
Erik Johansson, Katrineholm
Pernilla Östling, Katrineholm

Valberedning (sammank.): Erik Wahlqvist, Katrneholm
Hedersledamot: Sten Helgesson, Katrineholm

Fullständig styrelse- och personallista