Skog och Ungdom

Stadgar

Stadgar för förbund, avdelning och distrikt. Normalstadgar reviderade i en andra läsning 2020-11-29.

Förbundsstadgar reviderade 2021

Förbundet Skog och Ungdom

Är en ideell, demokratisk, barn och ungdomsorganisation som är religiöst och partipolitiskt obunden.
Vi verkar för att bedriva barn och ungdomsverksamhet
kring natur och miljö samt i övrigt stimulera en allmänkulturell verksamhet.
Vi jobbar med att utveckla självförtroende, kunnighet och ledarförmåga bland våra medlemmar genom att samla dem i demokratisk och föreningsmässig verksamhet.

Som organisation värnar vi om skogens alla värden;

Sociala

Kulturella

Historiska

Ekonomiska

Lämna ett svar