Skog och Ungdom

Material om allemansrätten

Här finns det lite material om allemansrätten. Sidan kommer att fyllas på efter hand.

Vill du läsa hur förbundet jobbar med allemansrätten eller boka in din klass/grupp, så kan du läsa mera på denna sida: http://skogochungdom.se/allemansratten/

Filmer om allemansrätten som Svenskt Friluftsliv producerat

Lämna ett svar