Skog och Ungdom

Utbildningar

Vi har i Skog och Ungdom återkommande utbildningar under året.
Dels grundutbildningar i 3 steg samt olika profilutbildningar.

Du kan t.ex. gå en kurs i jämställdhetsarbete, ledarutbildning, kolning eller i friluftsliv.
Förbundet har utbildade examinatorer i kajak- och kanadensarpaddling.
Många utbildningar genomförs på avdelningsnivå.

Just nu har vi dessa utbildningar att erbjuda på förbundsnivå:

Lika som bär:
Är ett projekt som Förbundet Skog och Ungdom i samarbete med Sveriges 4H och Jordbrukare- Ungdomens Förbund fått finansierat av MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) för att genomföra under år 2013 och 2016. I projektet tog vi fram ett studiematerial för föreningar att använda.
Materialet har tagits fram i samarbete med Studiefrämjandet och är upplagt i studiecirkelform så att avdelningarna ska kunna arbeta med detta själva internt som en del av verksamheten.
I det här projektet har även utbildningar hållits runt om i landet. Utbildningarna har riktats till förbundens ideella ledare, anställda och styrelser. Förhoppningen är att medlemmarna själva, med hjälp av materialet, vill arbeta med detta i sina verksamheter för att tillsammans skapa ett gott klimat och en miljö där alla får plats och känner sig välkomna.

Läs mera om Lika som bär

Svenska kanotförbundet examination: 
Vi är licenserade av Svenska Kanotförbundet för att genomföra examinationer för Paddelpasset. Kajak upp till grön nivå. Examinationerna sker i Västerås (med omnejd) kväll/eller helgtid.

[email protected]

Lämna ett svar