Skog och Ungdom

SM i skog

SM i skog 2019
27- 28 september
Kvinnerstagymnasiet, Örebro

 

Mera information samt program finns i foldern: SM folder 2019

 

SM i SKOG är en praktisk-teoretisk tävling som startade 1982 med syfte att stimulera de som jobbar i skogen, öka kunskapen om skog- och skogsskötsel, fokusera på skog- och skogsbruk samt att träffa likasinnade.

Det är en praktisk-teoretisk tävling som hålls i två klasser, SM klass och Skolklassen.
Skol-klassen, där varje Naturbruksgymnasium får ställa upp med 3 deltagare.
SM-klassen, för deltagare från Naturbruksgymnasier (personal), skogsföretag samt Skog och Ungdom-avdelningar. Två tävlande per lag.

SM består av följande grenar:

 • Teorifrågor om skog
 • Naturkänndedom
 • Röjning
 • Precisionsfällning
 • Gallring
 • Aptering
 • Montera svärt och kedja, kapning
 • Mätning av massavedstrave
 • Lastning och lossning
 • Kubering av bestånd
 • Plantering
 • Skydd och säkerhet
 • Naturvårdhänsyn
 • Klassning av timmer