Skog och Ungdom

SM i skog

SM i skog 2018 är avgjort!
4-5 maj, Södra Vikens Naturbruksgymnasium, Sunne
Så blev SM 2018

Tim Dahlberg, 2:a skolklassen (Ryssby Nbg)
Joel Slättengren, 1:a skolklassen (Nbg Kalmar)
Joakim Roswall , 1:a SM-klassen (Smedstorp)
Bo Svahn, 2:a SM-klassen (Team ÄUC)
Johan Svan, 3:a skolklassen (S/G Södra Viken)
Charles Bengtsson, 3:a SM-klassen (Bengtsson & Johansson)

SM i SKOG är en praktisk-teoretisk tävling som startade 1982 med syfte att stimulera de som jobbar i skogen, öka kunskapen om skog- och skogsskötsel, fokusera på skog- och skogsbruk samt att träffa likasinnade.

Det är en praktisk-teoretisk tävling som hålls i två klasser, SM klass och Skolklassen.
Skol-klassen, där varje Naturbruksgymnasium får ställa upp med 3 deltagare.
SM-klassen, för deltagare från Naturbruksgymnasier (personal), skogsföretag samt Skog och Ungdom-avdelningar. Två tävlande per lag.

SM består av följande grenar:

 • Teorifrågor om skog
 • Naturkänndedom
 • Röjning
 • Precisionsfällning
 • Gallring
 • Aptering
 • Montera svärt och kedja, kapning
 • Mätning av massavedstrave
 • Lastning och lossning
 • Kubering av bestånd
 • Plantering
 • Skydd och säkerhet
 • Naturvårdhänsyn
 • Klassning av timmer